Jesteś tutaj

20.04.2024

WAKACYJNY KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU NA TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO – ONLINE

 

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU NA TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO – WERSJA ONLINE

KURS WAKACYJNY CZERWIEC-WRZESIEŃ 2024

I Moduł - Właściwe przygotowanie do egzaminu na tłumacza przysięgłego, wymogi, literatura, kwestie praktyczne. Prawo cywilne

Wprowadzenie do zagadnienia + Glosariusz:

1.  Postępowanie cywilne, strony postępowania, właściwość sądu

2.  Wyroki i postanowienia

3.  Apelacje i zażalenia

Tłumaczenie dokumentów autentycznych (na język hiszpański i polski):

1.  Wybrane umowy (m.in. umowa najmu, umowa sprzedaży)

2.  Nakaz zapłaty

3.  Pisma procesowe

II  Moduł - Akty notarialne, pełnomocnictwa i prawo nieruchomości

Wprowadzenie do zagadnienia + Glosariusz:

1.   Rodzaje pełnomocnictw

2.    Pełnomocnictwo procesowe

3.     Czynności notarialne

4.    Akty notarialne sprzedaży nieruchomości

Tłumaczenie dokumentów autentycznych (na język hiszpański i polski):

1.   Akt notarialny pełnomocnictwa

2.    Pełnomocnictwo ogólne i procesowe

3.    Odwołanie pełnomocnictwa

4.    Umowa pożyczki hipotecznej w formie aktu notarialnego

III  Moduł - Prawo karne

Wprowadzenie do zagadnienia + Glosariusz:

1.     Zasady prawa karnego

2.     Przebieg postępowania karnego i jego uczestnicy

3.     Podział czynów zabronionych

Tłumaczenie dokumentów autentycznych (na język hiszpański i polski), m.in.:

1.  Wniosek o ustanowienie obrońcy

2.  Pouczenie podejrzanego o uprawnieniach i obowiązkach

3.  Akt oskarżenia

4.  Wyrok w sprawie karnej

IV  Moduł - Prawo handlowe

Wprowadzenie do zagadnienia + Glosariusz:

1.     Rodzaje spółek

2.     Krajowy Rejestr Sądowy i Hiszpański Rejestr Handlowy

3.     Przekształcanie i łączenie spółek

Tłumaczenie dokumentów autentycznych (na język hiszpański i polski), m.in.:

1.   Statut a umowa spółki

2.   Umowa spółki cywilnej

3.   Umowa spółki komandytowej

V  Moduł - Prawo rodzinne

Wprowadzenie do zagadnienia + Glosariusz:

1.     Omówienie najważniejszych pojęć i instytucji prawa rodzinnego

2.     Różnice i podobieństwa w polskim i hiszpańskim prawie rodzinnym Tłumaczenie dokumentów autentycznych (na język hiszpański i polski), m.in.:

1.   Pozew o rozwód

2.   Pozew o zaprzeczenie ojcostwa

3.   Alimentacja

4.   Małżeńska umowa majątkowa

VI  Moduł - Prawo pracy + Wprowadzenie do tłumaczeń ustnych

Wprowadzenie do zagadnienia + Glosariusz:

1.     Podstawowe pojęcia i instytucje związane z prawem pracy

2.     Charakterystyka umowy o pracę

Tłumaczenie dokumentów autentycznych (na język hiszpański i polski), m.in.:

1.  Umowa o pracę na czas nieokreślony

2.  Umowa zlecenia

3.  Świadectwo pracy

VII  Moduł – Bankowość

Wprowadzenie do zagadnienia + Glosariusz:

1.     Dokumentacja

2.     Metody płatności

3.     Procedury bankowe

Tłumaczenie autentycznych dokumentów takich jak:

1.   Umowa karty bankowej.

2.   Przeciwdziałanie praniu pieniędzy.

3.   Procedury bankowe.

VIII  Moduł - System podatkowy

Wprowadzenie do zagadnienia + Glosariusz:

1.     Rodzaje i typy obciążeń podatkowych

2.     Zeznanie podatkowe a urząd skarbowy

3.     System ubezpieczeń społecznych

Tłumaczenie autentycznych dokumentów, między innymi:

1.  Rodzaje rozliczeń podatkowych.

2.  Zaświadczenia z systemu ubezpieczeń społecznych,

3.  Wniosek o zasiłek dla bezrobotnych, itp.

IX  Moduł - Prawo spadkowe i prawo zamówień publicznych

Wprowadzenie do zagadnienia + Glosariusz:

1.     Rodzaje testamentów

2.     Stwierdzenie nabycia spadku

3.     Zachowek

4.     Przetargi

Tłumaczenie autentycznych dokumentów:

1.  Testament.

2.  Pozew o zachowek.

3.  Wzór wniosku o nabycie prawa do spadku, itp.

4.  Prawo zamówień publicznych.

X  Moduł – Prawo Unii Europejskiej. Tłumaczenia przykładowych tekstów egzaminacyjnych.

1.     Tłumaczenia dokumentów unijnych, prawidłowe nazewnictwo, organy UE.

2.     Tłumaczenia tekstów które pojawiły się na egzaminie na tłumacza przysięgłego.

XI  Moduł – Tłumaczenia ustne.

1.     Specyfika tłumaczeń ustnych.

2.     Tłumaczenie a vista.

XII  Moduł – Tłumaczenia ustne.

1.     Specyfika tłumaczeń ustnych.

2.     Tłumaczenia konsekutywne i notacja.

 

UWAGA

Podczas każdego modułu będą omawiane formalne zasady sporządzania tłumaczeń poświadczonych oraz wymogi związane z egzaminem na tłumacza przysięgłego. Każde spotkanie będzie również uzupełnione odpowiednimi ćwiczeniami w zakresie tłumaczeń ustnych (konsekutywne i a vista).

Aby zagwarantować wysoką jakość zajęć, które będą głównie miały charakter praktyczny maksymalna liczba uczestników to 5 - 6 osób.

 

DLA KOGO

Studenci kierunków tłumaczeniowych i filologicznych (iberystyka) oraz studiów podyplomowych, specjalizujący się w tłumaczeniach, tłumacze pisemni i ustni, osoby zamierzające przystąpić do egzaminu na tłumacza przysięgłego, jak również czynni tłumacze przysięgli języka hiszpańskiego odczuwający potrzebę doskonalenia umiejętności zawodowych.

Prowadząca

Mgr Aneta Diana Kubańska

Tłumaczka przysięgła języka hiszpańskiego. Absolwentka Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów doktoranckich na Wydziale Komunikacji na Uniwersytecie w Salamance. Słuchaczka Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy (IPSKT) UW. Stypendystka Uniwersytetu Kastylia La Mancha. Słuchaczka Szkoły Prawa Hiszpańskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Członek nadzwyczajny Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy. Lektorka oraz wykładowca regularnie prowadząca kursy z hiszpańskiego języka specjalistycznego i prawniczego, a także kursy przygotowujące do egzaminu na tłumacza przysięgłego. Studentka Studiów Master na Wydziale Prawa na hiszpańskim Uniwersytecie Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM).

Terminy

Piątki od 14 czerwca 2024 roku w godzinach (17-21)

Czas trwania kursu 14.06.2023 -08.09.2023 (Proponowane terminy spotkań: 14.06,

21.06, 28.06, 05.07, 12.07, 09.08, 16.08., 23.08., 30.08, 06.09)

 

Cena

Cena regularna 430 EUR

Early bird przy płatności do 17 maja cena promocyjna 380 EUR

 

Wydajemy faktury Zapraszamy do kontaktu

Spotkania on-line na platformie Zoom w formie zajęć z aktywnym udziałem uczestników