Jesteś tutaj

13.02.2022

Kurs przygotowujący do egzaminu na tłumacza przysięgłego - NOWA EDYCJA MARZEC 2023!

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU NA TŁUMACZA 

PRZYSIĘGŁEGO Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO – WERSJA ONLINE  

 

I Moduł – Właściwe przygotowanie do egzaminu na tłumacza przysięgłego, wymogi, literatura, kwestie praktyczne.  

Prawo cywilne 

 1. Wprowadzenie do zagadnienia + Glosariusz: 

·          Postępowanie cywilne, strony postępowania, właściwość sądu 

·          Wyroki i postanowienia 

·          Apelacje i zażalenia 

·          omówienie najczęstszych błędów i trudności tłumaczeniowych 

 1. Tłumaczenie dokumentów autentycznych (na język hiszpański i polski): 

·          wybrane umowy (m.in. umowa najmu, umowa sprzedaży) 

·          Nakaz zapłaty 

·          Odpowiedź na pozew 

·          Pisma procesowe 

 

II Moduł – Akty notarialne i pełnomocnictwo. 

 1. Wprowadzenie do zagadnienia + Glosariusz: 

·          Rodzaje pełnomocnictw 

·          Pełnomocnictwo procesowe 

·          Czynności notarialne   

·          omówienie najczęstszych błędów i trudności tłumaczeniowych 

 1. Tłumaczenie dokumentów autentycznych (na język hiszpański i polski): 

·          Akt notarialny pełnomocnictwa 

·          Pełnomocnictwo procesowe 

·          Pełnomocnictwo ogólne 

·          Odwołanie pełnomocnictwa 

 

 

III Moduł - Prawo karne 

 1. Wprowadzenie do zagadnienia + Glosariusz: 

·          zasady prawa karnego 

·          przebieg postępowania karnego i jego uczestnicy 

·          podział czynów zabronionych

·          omówienie najczęstszych błędów i trudności tłumaczeniowych 

 1. Tłumaczenie dokumentów autentycznych (na język hiszpański i polski), m.in.: 

·          Wniosek o ustanowienie obrońcy 

·          Pouczenie podejrzanego o uprawnieniach i obowiązkach 

·          Akt oskarżenia 

·          Wyrok w sprawie karnej 

 

IV Moduł - Prawo handlowe 

 1. Wprowadzenie do zagadnienia + Glosariusz: 

·          Rodzaje spółek 

·          Krajowy Rejestr Sądowy 

·          Przekształcanie i łączenie spółek 

·          Prokura 

·          omówienie najczęstszych błędów i trudności tłumaczeniowych 

 1. Tłumaczenie dokumentów autentycznych (na język hiszpański i polski), m.in.: 

·          Statut spółki 

·          Umowa spółki cywilnej 

·          Protokół z posiedzenia Walnego Zgromadzenia 

 

V Moduł - Prawo rodzinne 

 1. Wprowadzenie do zagadnienia + Glosariusz: : 

·          omówienie najważniejszych pojęć i instytucji prawa rodzinnego 

·          różnice i podobieństwa w polskim i hiszpańskim prawie rodzinnym 

·          omówienie najczęstszych błędów i trudności tłumaczeniowych 

 1. Tłumaczenie dokumentów autentycznych (na język hiszpański i polski), m.in.:  Pozew o rozwód 

·          Pozew o zaprzeczenie ojcostwa 

·          Alimentacja 

·          Małżeńska umowa majątkowa 

 

VI Moduł - Prawo pracy + Wprowadzenie do tłumaczeń ustnych

A. Wprowadzenie do zagadnienia + Glosariusz: 

·          Podstawowe pojęcia i instytucje związane z prawem pracy 

·          Charakterystyka umowy o pracę 

·          Omówienie najczęstszych błędów i trudności tłumaczeniowych 

B. Tłumaczenie dokumentów autentycznych (na język hiszpański i polski), m.in.: 

·          Umowa o pracę na czas nieokreślony 

·          Umowa zlecenia 

·          Świadectwo pracy  

 

VII Moduł – Bankowość

 1. Wprowadzenie do zagadnienia + Glosariusz: 
  • Dokumentacja 
  • Metody płatności 
  • Procedury bankowe 
 2. Tłumaczenie autentycznych dokumentów takich jak umowy kredytowe, polecenie płatności bankowej, opisy procedur bankowych, etc. 

 

VIII Moduł - System podatkowy 

 1. Wprowadzenie do zagadnienia + Glosariusz: 
  • Rodzaje i typy obciążeń podatkowych 
  • Zeznanie podatkowe a urząd skarbowy 
  • System ubezpieczeń społecznych 
 2. Tłumaczenie autentycznych dokumentów, między innymi: zeznanie podatkowe, teksty dotyczące systemów podatkowych, zaświadczenia z systemu ubezpieczeń społecznych, wniosek o zasiłek dla bezrobotnych, itp. 

 

IX Moduł - Prawo spadkowe 

 1. Wprowadzenie do zagadnienia + Glosariusz: 
  • Rodzaje testamentów 
  • Stwierdzenie nabycia spadku 
  • Zachowek 
 2. Tłumaczenie autentycznych dokumentów: testamenty, pozew o zachowek, wzór wniosku o nabycie prawa do spadku, itp. 

 

X Moduł – Prawo Unii Europejskiej. Tłumaczenia przykładowych tekstów egzaminacyjnych. 

A. Tłumaczenia dokumentów unijnych, prawidłowe nazewnictwo, organy UE. 

B. Tłumaczenia tekstów które pojawiły się na egzaminie na tłumacza przysięgłego. 

 

XI Moduł – Tłumaczenia ustne. 

 1. Specyfika tłumaczeń ustnych. 
 2. Tłumaczenie a vista. 

 

XII Moduł – Tłumaczenia ustne. 

A. Specyfika tłumaczeń ustnych. 

B. Tłumaczenia konsekutywne i notacja. 

 

 

Mgr Aneta Diana Kubańska

Tłumaczka przysięgła języka hiszpańskiego. Absolwentka Stosunków Międzynarodowych 

Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów doktoranckich na Wydziale Komunikacji na Uniwersytecie w Salamance. Słuchaczka Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy (IPSKT) UW. Stypendystka Uniwersytetu Kastylia La Mancha.  Słuchaczka Szkoły Prawa Hiszpańskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Wykładowca regularnie prowadząca kursy z hiszpańskiego języka specjalistycznego i prawniczego, a także kursy przygotowujące do egzaminu na tłumacza przysięgłego. 

 

Cena kursu  390 EUR 

Kurs obejmuje 40 h (60 min) zajęć podzielonych na 10 spotkań (4h) + materiały

Proponowane terminy spotkań: czwartki od 30 marca 2023 roku w godzinach 17-21

Czas trwania kursu 30.03.2023-01.06.2023

Maksymalna liczba uczestników: 6 osób 

W trakcie trwania kursu mają Państwo możliwość przygotowania pisemnie i przesłania trzech tłumaczeń, które powinny być sporządzone zgodnie z zasadami sporządzania tłumaczeń poświadczonych, a które zostaną sprawdzone przez prowadzącą. 

 

Spotkania on-line na platformie Zoom w formie zajęć z aktywnym udziałem uczestników w soboty 

 

Rabaty i promocje: 

 • rabat 30 EUR na całkowitej cenie kursu przy płatności z góry do 7 marca 2023 roku

 

UWAGA: W trakcie trwania kursu dodatkowo na każdych zajęciach realizowane są ćwiczenia ustne (a vista i konsekutywne) oraz przerabiane teksty które pojawiły się na tłumacza przysięgłego w poprzednich latach