Jesteś tutaj

24.09.2020

Rusza nowy termin Kursu przygotowującego do egzaminu na tłumacza przysięgłego!

UWAGA!

START NOWEJ GRUPY OD 20 PAŻDZIERNIKA!

 

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU NA TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO – WERSJA ONLINE (edycja jesienna)

 

I Moduł - Prawo cywilne

A. Wprowadzenie do zagadnienia + Glosariusz:

·          Postępowanie cywilne, strony postępowania, właściwość sądu

·          Pełnomocnictwo procesowe

·          Wyroki i postanowienia

·          Apelacje i zażalenia

·          omówienie najczęstszych błędów i trudności tłumaczeniowych

B. Tłumaczenie dokumentów autentycznych (na język hiszpański i polski):

·          wybrane umowy (m.in. umowa najmu, umowa sprzedaży)

·          Nakaz zapłaty

·          Odpowiedź na pozew

·          Pisma procesowe

C. Tłumaczenie w domu tekstu w oparciu o przedstawione materiały

 

II Moduł - Prawo karne

A. Wprowadzenie do zagadnienia + Glosariusz:

·          zasady prawa karnego

·          przebieg postępowania karnego i jego uczestnicy

·          podział czynów zabronionych

·          omówienie najczęstszych błędów i trudności tłumaczeniowych

B. Tłumaczenie dokumentów autentycznych (na język hiszpański i polski), m.in.:

·          Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

·          Pouczenie podejrzanego o uprawnieniach i obowiązkach

·          Akt oskarżenia

·          Wyrok w sprawie karnej

C. Tłumaczenie w domu tekstu w oparciu o przedstawione materiały

 

III Moduł - Prawo handlowe

A. Wprowadzenie do zagadnienia + Glosariusz:

·          Rodzaje spółek

·          Krajowy Rejestr Sądowy

·          Przekształcanie i łączenie spółek

·          Prokura

·          omówienie najczęstszych błędów i trudności tłumaczeniowych

B. Tłumaczenie dokumentów autentycznych (na język hiszpański i polski), m.in.:

·          Statut spółki

·          Pełnomocnictwo

·          Protokół z posiedzenia Walnego Zgromadzenia

C. Tłumaczenie w domu tekstu w oparciu o przedstawione materiały

 

IV Moduł - Prawo rodzinne

A. Wprowadzenie do zagadnienia + Glosariusz: :

·          omówienie najważniejszych pojęć i instytucji prawa rodzinnego

·          różnice i podobieństwa w polskim i hiszpańskim prawie rodzinnym

·          omówienie najczęstszych błędów i trudności tłumaczeniowych

B. Tłumaczenie dokumentów autentycznych (na język hiszpański i polski), m.in.:

·          Pozew o rozwód

·          Pozew o zaprzeczenie ojcostwa

·          Alimentacja

·          Małżeńska umowa majątkowa

C. Tłumaczenie w domu tekstu w oparciu o przedstawione materiały

 

V Moduł - Prawo pracy

A. Wprowadzenie do zagadnienia + Glosariusz:

·          Podstawowe pojęcia i instytucje związane z prawem pracy

·          Charakterystyka umowy o pracę

·          Różnice między polską a hiszpańską umową o pracę

·          Omówienie najczęstszych błędów i trudności tłumaczeniowych

B. Tłumaczenie dokumentów autentycznych (na język hiszpański i polski), m.in.:

·          Umowa o pracę

·          Porozumienie w sprawie wypowiedzenia warunków pracy

·          Świadectwo pracy

·          Wniosek o świadczenia z Urzędu Pracy

C. Tłumaczenie w domu tekstu w oparciu o przedstawione materiały

 

VI Moduł – Bankowość.

A. Wprowadzenie do zagadnienia + Glosariusz:

Dokumentacja

Metody płatności

Procedury bankowe

B. Tłumaczenie autentycznych dokumentów takich jak umowy kredytowe, polecenie płatności bankowej, opisy procedur bankowych, etc.

C. Tłumaczenie w domu tekstu w oparciu o przedstawione materiały

 

VII Moduł - System podatkowy.

A. Wprowadzenie do zagadnienia + Glosariusz:

Rodzaje i typy obciążeń podatkowych

Zeznanie podatkowe a urząd skarbowy

System ubezpieczeń społecznych

B. Tłumaczenie autentycznych dokumentów, między innymi: zeznanie podatkowe, teksty dotyczące systemów podatkowych, zaświadczenia z systemu ubezpieczeń społecznych, wniosek o zasiłek, itp.

C. Tłumaczenie w domu tekstu w oparciu o przedstawione materiały

 

VIII Moduł - Giełda i finanse.

A. Wprowadzenie do zagadnienia + Glosariusz:

Rynek papierów wartościowych

Akcje i inwestycje

Księgowość

B. Tłumaczenie autentycznych dokumentów: dokumenty księgowe, pisma dotyczące specyfiki oraz zasad funkcjonowania giełdy, inwestycji, itp.

C. Tłumaczenie w domu tekstu w oparciu o przedstawione materiały

 

IX Moduł – Tłumaczenia ustne.

A. Specyfika tłumaczeń ustnych.

B. Tłumaczenie a vista.

 

X Moduł – Tłumaczenia ustne.

A. Specyfika tłumaczeń ustnych.

B. Tłumaczenia konsekutywne i notacja.

UWAGA

Podczas każdego modułu będą omawiane formalne zasady sporządzania tłumaczeń poświadczonych oraz wymogi związane z egzaminem na tłumacza przysięgłego. Każde spotkanie będzie również uzupełnione odpowiednimi ćwiczeniami w zakresie tłumaczeń ustnych (konsekutywne i a vista).

Aby zagwarantować wysoką jakość zajęć które będą głównie miały charakter praktyczny maksymalna liczba uczestników to 5 - 6 osób.

DLA KOGO

Studenci kierunków tłumaczeniowych i filologicznych (iberystyka) oraz studiów podyplomowych, specjalizujący się w tłumaczeniach, tłumacze pisemni i ustni, osoby zamierzające przystąpić do egzaminu na tłumacza przysięgłego, jak również czynni tłumacze przysięgli języka hiszpańskiego odczuwający potrzebę doskonalenia umiejętności zawodowych.

Prowadząca

Mgr Aneta Diana Kubańska

Tłumaczka przysięgła języka hiszpańskiego. Absolwentka Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów doktoranckich na Wydziale Komunikacji na Uniwersytecie w Salamance. Słuchaczka Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy (IPSKT) UW. Stypendystka Uniwersytetu Kastylia La Mancha. Członek TEPIS oraz członek nadzwyczajny Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy. Lektorka języka hiszpańskiego oraz wykładowca regularnie prowadząca kursy z hiszpańskiego języka specjalistycznego i prawniczego, a także kursy przygotowujące do egzaminu na tłumacza przysięgłego.  

Terminy 

Termin do ustalenia z osobą zainteresowaną

Zapraszamy do kontaktu 

 

Ceny i promocje 

ZAPISZ SIĘ

Cena kursu 1500 zł (możliwość płatności ratalnej – 3 raty x 500 zł)

Kurs obejmuje 42 h (60 min) zajęć podzielonych na 14 spotkań (3h) + materiały

Proponowane terminy spotkań: piątki (18.30-21.30) lub soboty (10.30-13.30).

Maksymalna liczba uczestników: 6 osób

START- pażdziernika 2020!

Rabaty i promocje:

na hasło #odmrażamy ceny upust 100 zł na całkowitej cenie kursu przy płatności z góry

5% rabatu na całkowitej cenie kursu w przypadku polecenia kursu znajomemu i gdy osoba ta zdecyduje się na udział w kursie

*Rabaty nie łączą się