Jesteś tutaj

09.03.2021

Rusza nowy termin Kursu przygotowującego do egzaminu na tłumacza przysięgłego! KWIECIEŃ 2021!

UWAGA!

START NOWEJ GRUPY 9 KWIETNIA 2021 ROKU!

 

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU NA TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO – WERSJA ONLINE (VI edycja wiosenna)

 

I Moduł - Właściwe przygotowanie do egzaminu na tłumacza przysięgłego, wymogi, literatura, kwestie praktyczne.

Prawo cywilne.

A. Wprowadzenie do zagadnienia + Glosariusz:

·          Postępowanie cywilne, strony postępowania, właściwość sądu

·          Wyroki i postanowienia

·          Apelacje i zażalenia

·          omówienie najczęstszych błędów i trudności tłumaczeniowych

B. Tłumaczenie dokumentów autentycznych (na język hiszpański i polski):

·          wybrane umowy (m.in. umowa najmu, umowa sprzedaży)

·          Nakaz zapłaty

·          Odpowiedź na pozew

·          Pisma procesowe

 

II Moduł - Akty notarialne i pełnomocnictwo.

A. Wprowadzenie do zagadnienia + Glosariusz:

·          Rodzaje pełnomocnictw

·          Pełnomocnictwo procesowe

·          Czynności notarialne

·          omówienie najczęstszych błędów i trudności tłumaczeniowych

B. Tłumaczenie dokumentów autentycznych (na język hiszpański i polski), m.in.:

·          Akt notarialny pełnomocnictwa

·          Pełnomocnictwo procesowe

·          Pełnomocnictwo ogólne

·          Odwołanie pełnomocnictwa

 

III Moduł - Prawo karne

A. Wprowadzenie do zagadnienia + Glosariusz:

·          zasady prawa karnego

·          przebieg postępowania karnego i jego uczestnicy

·          podział czynów zabronionych

·          omówienie najczęstszych błędów i trudności tłumaczeniowych

B. Tłumaczenie dokumentów autentycznych (na język hiszpański i polski), m.in.:

·          Wniosek o ustanowienie obrońcy

·          Pouczenie podejrzanego o uprawnieniach i obowiązkach

·          Akt oskarżenia

·          Wyrok w sprawie karnej

 

IV Moduł - Prawo handlowe

A. Wprowadzenie do zagadnienia + Glosariusz:

·          Rodzaje spółek

·          Krajowy Rejestr Sądowy

·          Przekształcanie i łączenie spółek

·          Prokura

·          omówienie najczęstszych błędów i trudności tłumaczeniowych

B. Tłumaczenie dokumentów autentycznych (na język hiszpański i polski), m.in.:

·          Statut spółki

·          Umowa spółki cywilnej

·          Protokół z posiedzenia Walnego Zgromadzenia

 

V Moduł - Prawo rodzinne

A. Wprowadzenie do zagadnienia + Glosariusz: :

·          omówienie najważniejszych pojęć i instytucji prawa rodzinnego

·          różnice i podobieństwa w polskim i hiszpańskim prawie rodzinnym

·          omówienie najczęstszych błędów i trudności tłumaczeniowych

B. Tłumaczenie dokumentów autentycznych (na język hiszpański i polski), m.in.:

·          Pozew o rozwód

·          Pozew o zaprzeczenie ojcostwa

·          Alimentacja

·          Małżeńska umowa majątkowa

 

VI Moduł - Prawo pracy + Wprowadzenie do tłumaczeń ustnych

A. Wprowadzenie do zagadnienia + Glosariusz:

·          Podstawowe pojęcia i instytucje związane z prawem pracy

·          Charakterystyka umowy o pracę

·          Omówienie najczęstszych błędów i trudności tłumaczeniowych

B. Tłumaczenie dokumentów autentycznych (na język hiszpański i polski), m.in.:

·          Umowa o pracę na czas nieokreślony

·          Umowa zlecenia

·          Świadectwo pracy

·          Wniosek o świadczenia z Urzędu Pracy

 

VII Moduł – Bankowość.

A. Wprowadzenie do zagadnienia + Glosariusz:

  • Dokumentacja
  • Metody płatności
  • Procedury bankowe

B. Tłumaczenie autentycznych dokumentów takich jak umowy kredytowe, polecenie płatności bankowej, opisy procedur bankowych, etc.

 

VIII Moduł - System podatkowy.

A. Wprowadzenie do zagadnienia + Glosariusz:

  • Rodzaje i typy obciążeń podatkowych
  • Zeznanie podatkowe a urząd skarbowy
  • System ubezpieczeń społecznych

B. Tłumaczenie autentycznych dokumentów, między innymi: zeznanie podatkowe, teksty dotyczące systemów podatkowych, zaświadczenia z systemu ubezpieczeń społecznych, wniosek o zasiłek, itp.

 

IX Moduł - Prawo spadkowe.

A. Wprowadzenie do zagadnienia + Glosariusz:

  • Rodzaje testamentów
  • Stwierdzenie nabycia spadku
  • Zachowek

B. Tłumaczenie autentycznych dokumentów: testamenty, pozew o zachowek, wzór wniosku o nabycie prawa do spadku, itp.

 

X Moduł – Prawo Unii Europejskiej. Tłumaczenia przykładowych tekstów egzaminacyjnych.

A. Tłumaczenia dokumentów unijnych, prawidłowe nazewnictwo, organy UE.

B. Tłumaczenia przykładowych tekstów które pojawiły się na egzaminia na tłumacza przysięgłego

 

XI Moduł – Tłumaczenia ustne.

A. Specyfika tłumaczeń ustnych.

B. Tłumaczenie a vista.

 

XII Moduł – Tłumaczenia ustne.

A. Specyfika tłumaczeń ustnych.

B. Tłumaczenia konsekutywne i notacja.

UWAGA

Podczas każdego modułu będą omawiane formalne zasady sporządzania tłumaczeń poświadczonych oraz wymogi związane z egzaminem na tłumacza przysięgłego. Każde spotkanie będzie również uzupełnione odpowiednimi ćwiczeniami w zakresie tłumaczeń ustnych (konsekutywne i a vista).

Aby zagwarantować wysoką jakość zajęć które będą głównie miały charakter praktyczny maksymalna liczba uczestników to 5 - 6 osób.

DLA KOGO

Studenci kierunków tłumaczeniowych i filologicznych (iberystyka) oraz studiów podyplomowych, specjalizujący się w tłumaczeniach, tłumacze pisemni i ustni, osoby zamierzające przystąpić do egzaminu na tłumacza przysięgłego, jak również czynni tłumacze przysięgli języka hiszpańskiego odczuwający potrzebę doskonalenia umiejętności zawodowych.

Prowadząca

Mgr Aneta Diana Kubańska

Tłumaczka przysięgła języka hiszpańskiego. Absolwentka Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów doktoranckich na Wydziale Komunikacji na Uniwersytecie w Salamance. Słuchaczka Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy (IPSKT) UW. Stypendystka Uniwersytetu Kastylia La Mancha. Członek TEPIS oraz członek nadzwyczajny Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy. Lektorka języka hiszpańskiego oraz wykładowca regularnie prowadząca kursy z hiszpańskiego języka specjalistycznego i prawniczego, a także kursy przygotowujące do egzaminu na tłumacza przysięgłego.  

Terminy 

Termin do ustalenia z osobą zainteresowaną

Zapraszamy do kontaktu 

 

Ceny i promocje 

ZAPISZ SIĘ

Cena kursu 1500 zł (możliwość płatności ratalnej – 3 raty x 500 zł)

Kurs obejmuje 42 h (60 min) zajęć podzielonych na 14 spotkań (3h) + materiały

Proponowane terminy spotkań: wtorki (18.00-21.00) lub piątki (18.00-21.00)

Maksymalna liczba uczestników: 6 osób

START- kwiecień 2021!

Rabaty i promocje:

upust 100 zł na całkowitej cenie kursu przy płatności z góry

5% rabatu na całkowitej cenie kursu w przypadku polecenia kursu znajomemu i gdy osoba ta zdecyduje się na udział w kursie

*Rabaty nie łączą się